# شعرواره

شعرنما

یاسی که میـشـد کنمــش باور                            با  دستــان  خود  کردمـش  پرپر هم از اول  نبـود مـال من آن گل                            زآتش و پنبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید