حرف دلم

 کاش ...  ! نه ولش کن.

کاش ... . همه‌ی چیزها کنار هم، وقتی جمع می‌شوند، به هیچ کدام نمی‌توان فکر کرد. از این شاخه به آن شاخه رفتن است. نتیجه هم نمی‌دهد.

برای رفتن فقط پا لازم نیست. کفش هم لازم است. لباس هم می‌خواهد. با پای برهنه نمی‌توانم راه بروم. چه برسد به این که بخواهم بدوم. اگر راه هموار بود باز یک چیز. گاهی آدم مجبور است از دیوار بالا برود. حال بتواند بپرد یا نه، گویا بسته به خیلی چیز هاست. گاهی ... بگذریم.

داشتم از راه می‌گفتم.یا باید دلت دریا باشد، یا جیبت. با دلت، خود را بالا می‌بری و با جیب، راه را هموار می‌کنی. تا وقتی دریایی، دیگر مشکلی نداری.چه دلت، چه جیبت. با هر دو می‌توان به مقصد رسید.

اما از دیوار بالا رفتن اقیانوس می‌خواهد. چه دلت، چه جیبت. به همین سادگی ها نیست اقیانوس است. کوزه که نیست.

جیب و دل را، هر دو، می‌پسندم.هستند که نپسندند. اما من هر دو را با هم می‌پسندم.هیچ یک نقض دیگری نیست.با دل دریایی، می‌توان راه را پیمود. با اقیانوسش، دیوارها را فتح کرد و پرید. جیب هم همین طور. اما کاش، کاش، کاش، کاش ...

کوه ها، دریاهای بیکران، جنگل ها، رودها، آبشارها، بیابان ها، درخت ها و بوته ها و گل ها و شیرها و مارها و مارمولک ها، چه زیبا هستند.خانه‌‌ای 500 متری در دل جنگل، باغی بس پهناور، حتی جزیره‌ای در دل آب، همگی چه زیبایند. همه را دوست دارم. کاشــــ ...

******

نه با بزرگانی که دیگران آنان را بزرگ میپندارند. آدمی، خود را بزرگ میپندارد هر که که باشد.اصلا مهم نیست. خودش مهم نیست ولی عواقبش زیاد. اگر حرف از عواقب نمیزدم بهتر بود اما چه کنم که هست. و چون هست نباید گفت. ولی من می‌گویم.

کسی تردیدی به خود راه نمی‌دهد. زندگی سختی دارد.

هر کسی با جیب سروکار دارد. بدون جیب نمیتوان زندگی کرد. چه کسی تردید دارد، بگوید. می‌دانم که کسی نیست. به حرف بخندی نخندیدی. چه کسانی که خلاف این فکر کرده، می‌کنند و خواهند کرد. نه برای خود. که برای دیگران.چه کسی است که شکمش را اصلا نبیند و بخواهد به مکان رفیعی برسد.این چه کسی است که جیب را نفی و نهی می‌کند.

دل هم مانند جیب است. حال چه کمتر و چه بیشتر.

شاید اگر دو اقیانوس به هم بپیوندند، یک اقیانوس بشوند. شاید هم جمع یک اقیانوس با یک اقیانوس، برابر صفر اقیانوس شود.که اینگونه هست.قبول دارم کم، ولی هست. چه بسا تأثیرش از قبلی خیلی هم بیشتر باشد.راه و دیوار همه را می‌بلعد و نابود میکند. باقی هم معلوم.

سرزمینی است.دوردست نیست. جنگل و دریا و کوه و آبشار و خانه و باغ و زمین و همه و همه را دارد. دریا و اقیانوس و دل و جیب و راه و دیوار هم دارد.

کاش...

/ 0 نظر / 12 بازدید