رفاقت

حتما اشتباه خودم بود.

نمیدونم چرا خیلی از رفقا تو رابطه‌ی دوستی، بیشتر از رفاقت باهام رقابت کردن. اون هم سر هیچ!

رفاقت رابطه‌ی دو سر برده ، ولی وقتی رقابت قاطیش شد میشه شمشیر دو لبه!

خدا رو شکر اون قدر رفیق خوب و بامرام داشتم و دارم که حداقل معنی این کلمه رو خوب می‌فهمم ...

/ 0 نظر / 13 بازدید