به یاد شهید عطری

به بهانه سفر راهیان نور:

اگر خدا بخواهد، هر چیزی ممکن است... جوان 22 ساله، فرمانده آر پی جی زن ها، سربازی که داوطلبانه توالت میشست... روزی که مشغول نظافت بود، موشکی آن اطراف به زمین خورد و ساختمان فروریخت. هنگامی که آوار ساختمان را برمیداشتند، متوجه بوی گلاب شدند، آن هم در آن اوضاع. آری، بوی گلاب، از بدن مطهر شهید عطری بود. سربازی که بخاطر نظافت شاید بدنش بوی خوبی نداشت، و حالا به قوه الهی پیکر پاکش معطر به عطر گلاب است... بوی خوش از چند متری مزارش قابل استشمام است. سنگ قبرش هیچ گاه خشک نمیماند. و این است پاداش خداوند... به جوانی که به قول مادرش از سیزده سالگی نماز شب میخواند. اوست که در وصیتنامه اش شکر خدا را به جا میآورد، به اباعبدا... سلام میدهد و نیت خود از آمدن به جبهه را انتقام مادر میداند.و سپس برای یاری دین خدا، از او برای توفیق اطاعت و فرمانبرداری به رهبر و انقلاب، طلب یاری میکند... اولین چیزی که از خدا میخواهد، شناخت خداست. چیزی که شهداء به آن رسیده اند و پاداش گرفته اند و آن را هم خدا به آنان اعطاء کرده. و این که اگر لطف و مرحمت خدا شامل حال انسان شود، که میشود، و انسان هم طالب حقیقت باشد میتواند به مدارج بالا دست پیدا کند... "بر روی قبرم فقط و فقط بنویسید ( امام دوستت دارم و التماس دعا دارم ) که میدانم بر سر قبرم می آید ." آری، اگر خدا بخواهد، هر چیزی ممکن است.

/ 0 نظر / 29 بازدید