ســـــــــــــــــــــــ . . .

می‌دوم تا سپیدی

تا سپیدی محض!

سپیدی خیالی، سپیدی دروغ

پشت پرده سپیدی سیاهی بیش نبود

سپیدی، سیاهی، فرقی ندارد

هردو را با مکث که بگویی،

ســـــــــــــــــــــــ . . .

همه ساکت می‌شوند!

برایشان مهم نیست سیاهی یا سپیدی

اما برای تو مهم است؟

/ 0 نظر / 13 بازدید