ای رفیق...

یاد رفاقت ها بخیر.

اون موقع بعضی رفاقتها بوی خاک میدادن، بوی چمن... وقت هایی هم که بارون میزد...

اما الآن بعضی رفاقت ها بوی لجن گرفتن. باید برن همون جایی که باید باشن...

/ 2 نظر / 18 بازدید
سجاد

اینم هدیه امشب من به پرهام عزیز گفته بودم خوانم آن سر نهفته در خیال چونز روی مرحمت یک دم نگاهم میکنی من چگونه بگذرم از دام آن چشمان خیس بر لاف یک عاشق چرا رویت حرامم میکنی