ترانه واره 2

تو کشاکش امتحانات ترم 2 بودم.

جدای از سختی امتحانات ، دلم بدجور گرفته بود و یکم نوشتم.

وسط درس خواندن، نمازخانه ی خوابگاه.

باشد که بپسندید.

خوانمت از دور ولی/هیچ جوابی نرسد

کاشـــکی زیاد نبود/فاصله بین من و تو

وای  که این بیخردان/گرد مــرا گرفته اند

ور نه نبود غفلتم/از هفت خطّ جام تو

لیک نشانده اند در/این دل خسته تیغ تیز

باد خوردست پشتشان/برده ست از قلبشان

یاد تو و صفی تو/اسم تو و کلام تو

طوفان کن در زمین/گرد و غبار در هوا

بیافشان و آشنا کن/این دلو با سلام تو

**

این دو سه شب که بگذرد/هیچ نماندم دگر

هستی و نیستیم نیست/جز وامدار نام تو

شاکیم از این بندگان/بیش از خود و کم دگران

گاه که یادمان رود/حلال تو حرام تو

کاش فقط همین بود/تنها یادمان نبود

لیک پریم ز ادعا/که از بریم احکام تو

چه پیش تو چه پیش خلق/هیچ نمیکند فرق

شدیم اسیر زرق و برق/خود تو ببخش پرهام تو

س

/ 1 نظر / 25 بازدید